MATEMATIK DI HATIKU

Wednesday, December 7, 2011

Sifir 9

Sifir 9 selalu dianggap sifir yang paling sukar dihafal. Slide ini membantu dalam mengajar murid menguasai sifir 9 dengan mudah. Guru perlulah memberi penerangan ketika slide ini ditayangkan supaya murid lebih faham. Selepas penggunaan slide ini, guru bolehlah meminta setiap murid tampil ke hadapan seorang demi seorang dan mengalikasikan kaedah ini di depan kelas. Seterusnya, guru bolehlah mengedar lembaran kerja yang mengandungi soalan sifir 9 dan meminta murid menjawabnya dalam tempoh yang tertentu (contoh 3 minit). Murid yang tidak melepasi tempoh yang ditetapkan dianggap tidak dapat menguasai kaedah ini dengan baik dan perlu dibimbing secara individu.

Penerangan guru:
Tulis nombor 1 hingga lapan (secara menaik) di sebelah kiri diikuti nombor 8 hingga 1 (secara menurun) di sebelah kanan.

Monday, December 5, 2011

Permainan - Mengukuhkan kemahiran asas matematik

Belajar sambil  bermain merupakan satu kaedah yang mampu menarik minat murid. Mengukuh kemahiran asas matematik melalui permainan amat sesuai sekali diaplikasi sebagai aktiviti pengukuhan ataupun pengayaan. Guru boleh meminta murid bermain permainan ini dalam langkah 4 proses P&P. Selain itu, permaianan ini boleh dicadangkan untuk dicuba bagi mengisi masa lapang murid di rumah. Kerja rumah matematik tidak perlu terhad kepada aktiviti bertulis tetapi turut boleh dipelbagaikan dengan menggunakan bantuan yang ada dalam internet.


-